Liczy się każda kropla

Czy zbieranie wody deszczowej ma sens?

Jak policzysz złotówki możesz mieć wątpliwości. A czy sadzenie drzewa ma sens przecież będzie rosło kilkadziesiąt lat i nie doczekasz jego dorosłości. Spotkanie z Mirkiem z EKOSKOP  będzie o tym jak naszym dzisiaj wpływamy na jutro naszych dzieci.

Do pobrania PLAKAT

Skip to content