EKOSKOP

Nasza misja

Stowarzyszenie EKOSKOP jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym do upowszechniania idei ochrony środowiska, funkcjonowania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, realizacji i propagowania zdrowego stylu życia. Działania Stowarzyszenia mają na celu wychowanie (szczególnie młodego pokolenia) dla harmonijnego współżycia z naturą, odpowiedzialności za decyzje i działania mające wpływ na środowisko. Stowarzyszenie wspiera osoby i organizacje prezentujące podobne poglądy i podejmujące podobne działania.

Skip to content