Szkolenia

Uwielbiamy edukować młodych, ale jeszcze bardziej lubimy dzielić się wiedzą z innymi dorosłymi. Przez lata odpowiadając na Wasze potrzeby i zapytania udało nam się przeprowadzić setki szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz pracowników firm.

Odkrywcze dla nauczycieli

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do pracy z wykorzystaniem metody eksperymentu zgodnie z podstawą programową.
Przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów: fizyka, biologia, chemia, przyroda

Czas trwania: 8h.

Cel główny: Nauczyciel wprowadza metodę eksperymentu na swoje lekcje. Sam potrafi przeprowadzać bezpieczne i widowiskowe eksperymenty na lekcji. Zgodne z aktualną podstawą programową.

Miejsce realizacji: szkoła lub Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie.

Tematy z zakresu:

 1. Badanie pojemności cieplnej wody.
 2. Elektryzowanie ciał poprzez: tarcie, dotyk przewodników, indukcję.
 3. Generator van de Graaffa, maszyna elektrostatyczna, elektroskop – obsługa urządzeń.
 4. Rozszerzalność cieplna, eksperymenty przy użyciu ciekłego azotu. 
 5. Badanie gęstości ciał, prawo Archimedesa.
 6. Tworzenie obwodów elektrycznych, badanie przewodnictwa ciał.
 7. Budowanie przyrządów akustycznych wydających dźwięki o różnej częstotliwości.
 8. Badanie wysokości dźwięku.
 9. Analizowanie wykresów fizycznych – gra giełda matematyczna.
 10. Rozszczepienie światła w pryzmacie.
 11. Eksperymenty z podczerwienią i ultrafioletem.
 12. Przemiany fizyczne: skraplanie, parowanie, topnienie, krzepnięcie, sublimacja, resublimacja.
 1. pH w domu i środowisku. 
 2. Proste eksperymenty: reakcja tworzenia dwutlenku węgla i tlenu.
 3. Badanie składu wydychanego powietrza.
 4. Wytwarzanie wodoru i badanie jego własności chemicznych.
 5. Badanie powietrza – skraplanie.
 6. Eksperyment z przewrotną wodą.
 7. Eksperymenty: płonący banknot, ognisty smok,
 8. Pojemność cieplna.
 9. Badanie składu coca-coli.
 10. Ciecz nienewtonowska.
 11. Kolorymetria – badanie stanu środowiska.
 1. Budowa mikroskopu, sposób jego użytkowania.
 2. Nowoczesne techniki mikroskopowe (jasne pole, ciemne pole, polaryzacja, kontrast fazowy).
 3. Przygotowanie preparatów mikroskopowych, barwienie Grama.
 4. Przygotowanie i obserwacja prostych hodowli mikroorganizmów.
 5. Budowa i funkcje DNA – otrzymywanie DNA z kiwi.
 6. Gleba środowiskiem życia. Obserwacja dżdżownicy i doświadczenia z glebą.
 7. Hodowle w nauczaniu biologii.
 8. Świat sześcionogów. Obserwacja morfologii i rozpoznawanie gatunków.
 1. Jak powstają chmury? – doświadczenia meteorologiczne.
 2. O tym, czego nie widać – zajęcia mikroskopowe.
 3. Gdzie żyją glony? – przystosowanie roślin do życia w wodzie.
 4. Czego nie lubią rośliny? – jak reagują organizmy żywe.
 5. W poszukiwaniu skrobi – skład chemiczny organizmów żywych.
 6. Proste hodowle w nauczaniu przyrody.
 7. Przemiany fizyczne: skraplanie, parowanie, topnienie, krzepnięcie, sublimacja, resublimacja.
 8. Wstęp do chemii – doświadczenia z badaniem rozpuszczalności produktów.
 9. Kolorowa chemia – proste metody na rozróżnianie zasad, kwasów, ciał o odczynie obojętnym
 10. Badanie gęstości
 11. Do czego służy lupa – zabawy z szkłami powiększającymi

Inspirujące i edukujące dla wszystkich

Lista dostępnych szkoleń.

Warsztaty, mogą się odbyć w pracowni Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie, szkołach, Domach Kultury lub wskazanych salach Urzędów Gmin z wyłączeniem warsztatów oznakowanych * może odbyć się wyłącznie w pracowni edukacyjnej PCEE

 1. Po co nam są w gminie drzewa i jak je chronić
  Czas trwania: 2 godziny
 2. * Techniki mikroskopowe, Życie w kropli wody – zajęcia z mikroskopowania.
  Czas trwania: 3 godziny lekcyjne. 
 3. Jak uczyć ekologii? Warsztat o sieci życia i bioróżnorodności.
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 
 4. * Historia życia ukryta w ziemi – co to są skamieniałości, jak działa ewolucja.
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
 5. * Fascynująca nauka – proste eksperymenty naukowe.
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 
 6. * Jak zrobić korale z DNA – biotechnologia w naszej kuchni.
  Czas trwania: 1 godzina lekcyjna. 
 7. Bioindykacja – jak ocenić czystość naszej rzeki.
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 
 8. Kupuj odpowiedzialnie – warsztaty na temat świadomej konsumpcji, ekoznaki.
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 
 9. Na lisiej polanie – jak prowadzić własny teatr dla najmłodszych o problemach ochrony klimatu i zanieczyszczeniach powietrza
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 
 10. * Warsztaty papieru czerpanego (klasa 1-6 SP).
  Czas trwania: min. 2 godziny lekcyjne – w zależności od wielkości grupy. 
 11. ABECADŁO ŚMIECIADŁO – czyli jak uczyć segregować w przedszkolu.
  Czas trwania: 1 godzina lekcyjna. 
 12. Miasto EkoNautów – gminne mistrzostwa w strategicznej grze odpadowej.
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjna. 
 13. Jak uczyć o ekologicznym zarządzaniu gminom, Autorska gra strategiczna typu „study case”. 
  Czas trwania: 3 godziny. 
 14. Artystyczny recykling – zajęcia plastyczne ze śmieci.
  Czas trwania: 3 godziny lekcyjne. 
 15. XXI wiek – wiek śmieci! Co robić, aby odpadów było mniej.
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 
 16. Czy ugotujemy Ziemię? – co to są zmiany klimatu i jak nas dotyczą?
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 
 17. Świat na krawędzi. Co zrobimy kiedy skończy się ropa?
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
 18. Pamiątki z egzotycznych wakacji – na co zwracać uwagę? 
  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 
 19. OZE – co to takiego?
  Czas trwania: 1 godzina lekcyjna. 
 20. Problemy globalnego południa czyli nasze problemy.
  Czas trwania: 1 godzina lekcyjna. 
 21. Dlaczego warto zostać wolontariuszem ekologicznej organizacji? Kto to jest lider i jak go wykształcić.
  Czas trwania: 1 godzina lekcyjna. 
Skip to content