Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej

Historia Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie (PCEE) Stowarzyszenia „EKOSKOP” i jego największego projektu

Zamysł powołania Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie pojawił się u Mirka Ruszały, w 1997 roku gdy Kopalnia Maczki Bór rozwiązała Centrum Informacyjno-Edukacyjne MB Rzeszów, w którym od 1996 roku Mirek pracował w małym zespole realizującym program edukacji ekologicznej na rzecz gospodarki odpadowej.

Jednym z najlepszych pomysłów Mirka w tamtym CEE był pierwszy w tej części świata, koncert za odpady. W 1996 roku zespół PERFECT (na stadionie Stali Rzeszów) dał koncert za „bilety” w formie butelek PET i puszek aluminiowych. Edukacja ekologiczna i PCEE było potrzebne. Mimo wielu rozmów z WFOŚiGW w Rzeszowie i Urzędem Wojewódzkim nie udało się powołać nowego Centrum EE ani przy Fundacji PROEKO (w której Mirek był członkiem Zarządu) ani przy Związku Komunalnym „Wisłok”. Mirek zabiegał o to od 1999 roku  – przy autentycznym zrozumieniu i wsparciu Przewodniczącej Zarządu Stasi Bęben. Kiedy Mirek został szefem Zarządu Związku (2003) inicjatywę głośno podnoszono jako priorytet Związku. Najlepszy moment skutecznie storpedował starosta rzeszowski odmawiający w roku 2003 przekazania dla Związku „Wisłok” i przyszłego Centrum EE obiektu dworskiego spichlerza w Miłocinie. To ten obiekt po wyremontowaniu z pieniędzy funduszów unijnych miał zapewnić edukację ekologiczną dla Rzeszowa i gmin centralnego Podkarpacia.  Zabrakło wyobraźni, a spichlerz w Miłocinie dalej jest w ruinie. Kiedy po 2003 roku opracowywano strategię przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego, Mirek Ruszała jako członek panelu projektowego, wniósł do dokumentów RPO potrzebę utworzenia Podkarpackiego CEE.

Skip to content