Aktualności

Pracowita wiosna OKO na Klimat

W projekcie OKO na Klimat działania toczą się równolegle. Spotkanie projektowe u Prezydenta Rzeszowa, wywiady w Radiu i Telewizji, udział w Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew, spotkania Sieci ze wsparciem logistycznym Urban lab, redakcja obywatelskich uwag i postulatów do „Planu…

Szkolenie dla nauczycieli ZSA

Ogólnopolski Młodzieżowy Strajk Klimatyczny od początku swoich działań domaga się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. OKO…

Patronat medialny

W trudnych czasach pełnych lawiny informacji nasz projekt „OKO na Klimat” otrzymał medialne patronaty. Cieszymy się z wsparcia mediów dla ważnych proklimatycznych działań edukacyjnych. Bo problemów narastającej katastrofy klimatycznej nie rozwiążą konferencje, proklamacje, ustawy i protestacje….

1 2 13