OKO na klimat

Stowarzyszenie „EKOSKOP”, realizuje projekt „OKO na Klimat”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Projekt „OKO na Klimat” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miastem Rzeszów.

Brak wpisów.

Skip to content