Plan adaptacji Miasta Rzeszowa do zmian klimatycznych

Szanowni Państwo członkowie obywatelskiej Sieci OKO na Klimat.

W dniu 28 lipca 2022 roku otrzymaliśmy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie odpowiedź Pani Dyrektor ZZM w Rzeszowie dotyczącą realizacji proponowanych przez Sieć rekomendacji i postulatów proklimatycznych.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym stanowiskiem. Osobiście jestem usatysfakcjonowany z pozytywnego odbioru naszej pracy i deklaracji wprowadzenia naszych postulatów, rekomendacji i uwag do realizacji oraz wprowadzenia do aktualizacji „Planu adaptacji Miasta Rzeszowa do zmian klimatycznych”.

Skip to content