Zeruj swój ślad węglowy

Jesteśmy świadkami rozpoczynającej się na naszych oczach katastrofy klimatycznej, drugiego obok wielkiego wymierania gatunków, największego zagrożenia przed jakim staje nasza cywilizacja. Globalne temperatury rosną, gwałtowne burze, trąby powietrzne, czy długotrwałe susze dotyczą również Polski. By uniknąć katastrofy, wg raportu IPCC powinniśmy jak najszybciej wyzerować nasze emisje CO2 i dodatkowo obniżyć stężenie dwutlenku węgla w atmosferze poprzez wychwytywanie i magazynowanie.

Wiele osób stara się oszczędzać energię elektryczną, zużywać mniej paliw kopalnych, jednak na pewną część emisji CO2 nie mamy osobiście wpływu. Czy jesteśmy bezsilni wobec zmian klimatu? Wiele osób tak właśnie uważa, choć nie jest to prawdą. Oprócz starań by przejść do gospodarki zeroemisyjnej możemy już teraz realnie wyzerować swój ślad węglowy. Wiecznymi Lasami. Lasami, które wychwytują i trwale magazynują CO2. Jest to najtańsza metoda wychwytywania CO2 z atmosfery, pomagająca jednocześnie zmniejszyć tempo wielkiego wymierania gatunków.

Zredukuj swój ślad węglowy, a pozostałą część wyłap Wiecznymi Lasami!

Nie proponuję sadzenia lasu. Oddajmy przyrodzie skrawki łąk, pól i mokradeł, a Wieczny Las urządzi się sam, pod warunkiem, że pomożesz nam wykupić ziemię, na której urośnie las. W takim Wiecznym Lesie nie pozwolimy na prowadzenie wycinki drzew. Drzewa w takim lesie będą dożywały swoich lat, dając życie kolejnym pokoleniom drzew. Będą wyłapywać CO2, zatrzymywać wodę czy chronić torfowiska, na których rosną.

Jak powstają Wieczne Lasy?
👉 Dzięki wsparciu finansowemu darczyńców, wykupujemy lasy mające najczęściej status nieużytku. Ceny nieużytków i lasów w średnim wieku wahają się w przedziale 1-3zł/m2 ziemi.
👉 Są to lasy młode lub w średnim wieku, które najczęściej powstały z samosiewu. Drzewa z samosiewu są lepiej przystosowane do lokalnych warunków siedliskowych i klimatycznych.
👉 Nie sadzimy takiego lasu – nie przygotowujemy ciągnikiem podłoża – ponieważ wiąże się to z dodatkową emisją CO2.
👉 Wieczny Las nie zostanie wycięty. Będzie sam się urządzał, magazynował węgiel i wyłapywał CO2. Żadne drzewo nie opuści granic Wiecznego Lasu. Obliczenia pokazują, że każdy m2 wiecznego lasu zgromadzi do końca XXI wieku nie mniej niż 53,5kg CO2.
👉 Wieczny Las nie jest ogrodzony, każdy może po nim spacerować. Jest nadzorowany przez naszą Fundację, regularnie mierzona jest ilość biomasy na jednostkę powierzchni wg standardowej naukowej metodyki. Każdy będzie mógł odwiedzić nasz wspólny wieczny las.
👉 Wieczne Lasy są ważne dla przyrody. Dzięki temu, że drzewa nie są tam ścinane, są miejscem schronienia dla wielu gatunków. Retencjonują wodę, chłodzą w upalne dni, zapobiegają powodziom. Planujemy wykupić je w sąsiedztwie obszarów chronionych, na mokradłach, w górach, w dolinach rzek – ważnych korytarzach ekologicznych, najczęściej na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

Jak możesz pomóc?
Możesz razem z nami stworzyć Wieczny Las i realnie wyzerować swój ślad węglowy. Wystarczy wejść na stronę www.przyrodnicze.org/wiecznylas i zaznaczyć regularne lub jednorazowe wsparcie. Wpłacając 40 zł miesięcznie zerujesz swój ślad węglowy – obliczony jako średnia dla mieszkańca Polski. Możesz też skorzystać z naszego kalkulatora klimatycznego https://przyrodnicze.org/form/carbon-footprint i obliczyć dokładniej jaki jest ślad węglowy Twojego gospodarstwa domowego i jaki jest koszt wyłapania CO2 poprzez stworzenie Wiecznego Lasu. Można to też zrobić ustawiając stałe zlecenie podając nasz numer rachunku bankowego 71 1050 1562 1000 0090 8012 6981.
Za zebrane w ten sposób środki będziemy wykupywać kolejne skrawki lasów i przyczyniać się w ten sposób do ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu.

Skip to content