KOMUNIKAT w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak „DZIEŃ ODKRYWCÓW INTERAKTYWNY PIKNIK WIEDZY”

KOMUNIKAT w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak „DZIEŃ ODKRYWCÓW INTERAKTYWNY PIKNIK WIEDZY” udzielonego dla firmy Polimedia w 2017r.

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” od początku swojej prawie 12-letniej działalności, starannie dba zarówno o poziom merytoryczny swojej działalności jak i przejrzyste, uczciwe i etyczne zasady współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.Jesteśmy cenionym partnerem zarówno na forum regionalnym jak i ogólnopolskim. Naszą działalność prowadzimy z poszanowaniem partnerów, ich dorobku, odrębności organizacyjnej i przede wszystkim z zaufaniem do czystości intencji leżących u podstaw współpracy i stanowiących o jej jakości. Uważamy, że misja związana z edukacją i popularyzacją nauki wymaga stosowania wysokich standardów merytorycznych, prawnych i moralnych.

Od 2017 roku jesteśmy zmuszeni do stosowania szczególnych środków dla ochrony dorobku i wizerunku Stowarzyszenia ze względu na działania podjęte przez naszego byłego, wieloletniego partnera – firmę Polimedia.

Informujemy, że 9 września 2019 r., Kolegium Orzekające ds. Spornych przy Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 129 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, podjęło decyzję o UNIEWAŻNIENIU prawa ochronnego na znak „DZIEŃ ODKRYWCÓW INTERAKTYWNY PIKNIK WIEDZY” o nr R.297686, udzielonego na rzecz Władysława Proszaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą POLIMEDIA i zgłoszonego do ochrony od dnia 24 stycznia 2017 r. Tym samym, Kolegium Orzekające ds. spornych uwzględniło wniosek Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” o unieważnienie w/w prawa ochronnego ze względu na zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze.

Decyzja Kolegium Orzekającego ds. Spornych przy Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej z 9 września 2019 r. jest nieprawomocna.

Skip to content