Dzień Ziemi Prattan 2024

Bardzo udany Dzień Ziemi Prattan 2024. W otulinie Rezerwatu Lisia Góra na Wisłokiem zebrała się setka Prattan – to duzi i mali, rodzice i dzieci, od lat opiekujący się zielonym terenem Lisiej Góry. Mają tam po drodze i najbliżej ze swojej Firmy Pratt&Whitney Rzeszów – dawnej WSK.

To było dziesiąte spotkanie z działaniami przygotowanymi przez trenerów EKOSKOP i wolontariuszy z rzeszowskiego Hufca ZHP …czyli harcerek i harcerzy: HKE21, 9RwDW, 51 RwDH ŻUAWI im. Signi 1863 oraz 100 RwDH.

Działo się wiele. Były pokazy „Nauka jest ciekawa”  Toma Maga Magicznego, warsztaty partyzantki miejskiej z bombami i „ogród w słoiku”, mała EkoOlimpiada, plenerowe laboratorium bioróżnorodności, wystawy odpadowa, klimatyczna i konwencji CITES, dwa stoiska pszczelarzy,  maski zwierząt, warsztat zasadzenia 10 drzewek owocowych i „poważne” sadzenie drzewa pamiątkowego Dnia Ziemi 2024 z Prezesem P&W i Prezydentem Rzeszowa. Posadzenie z nami kolejnego drzewa (4-metrowej  Tilia cordata) okazało się szczęśliwe, bo po 22 godzinach Pan Prezydent został wybrany na kolejną kadencję! Finałem spotkania był spacer dendrologiczny i rodzinnesprzątanie Rezerwatu Lisia Góra. Zebrano tylko i aż 250 litrów śmieci. Deszcz nie padał!

Skip to content