Znamy wyniki konkursu dla szkół podstawowych z terenu Województwa Podkarpackiego na szkolny „Klimatyczny zakątek” edycja II w rok 2023.

Środa rano, Do siedziby Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przybywają pierwsze reprezentacje szkół laureatów. To oni wyszli zwycięsko z konkursowej oceny 29 Klimatycznych Kącików i sprawozdań zawierających opisy, fotografie, wyniki obserwacji i linki  do filmów.

Na sali nerwowa atmosfera , bo nikt nie zna szczegółowych wyników, Zgromadzonych wita zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Mariusz Trojan, Gale prowadzi Mirek Ruszała z EKOSKOP, a nad wszystkim czuwają Pani Dorota i Pani Agnieszka z Oddziału ds. klimatu i ekologii. Po krótkiej części edukacyjnej następuje ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów;

  • I miejsce Szkoła Podstawowa im. bł. o. Anastazego Pankiewicza w Zespole Szkół
    w Nowotańcu, nagroda 5000 zł
  • II miejsce Szkoła Podstawowa im. bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Wielkiej, nagroda 4000 zł
  • III miejsce Szkoła Podstawowa im. księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy, nagroda 2000 zł

Wyróżnienia i 3 nagrody po 1 000 zł: Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce, Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej. Wszyscy uczestnicy Gali otrzymują upominki. Miły poczęstunek kończy spotkanie.

 Dyplomy za wyróżniający się udział w konkursie otrzymają:

·        Szkoła Podstawowa im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli

·        Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym

·        Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Rozwadowskiego w Łukowem

·        Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Nowosielcach

·        Szkoła Podstawowa im. bł. Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce

·        Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie

·        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Medyni Głogowskiej

·        Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Porażu

·        Szkoła Podstawowa im. Księdza Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej

·        Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie

…a dyplomy udziału:

·        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaćmierzu

·        Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej

·        Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Maćkowicach

·        Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu

·        Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

·        Szkoła Podstawowa im. Ignacego Solarza w Gaci

·        Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

·        Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie

·        Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

·        Szkoła Podstawowa w Białobokach

·        Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu

·        Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie

Zobaczcie filmiki i fotorelacje:

Szkoła Podstawowa
im. bł. o. Anastazego Pankiewicza w Zespole Szkół w Nowotańcu I miejsce  
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F–qOsHGP_L8%3Ffbclid%3DIwAR2VRbGCyaow8FHK_OmJKgjjWxY_2FXovGKDopEtpj-k5lC3uCfY8EB0GCE&h=AT06NukSJzQUWPh-LKg_-6gYOyVs4Vy2QZSuYor74qKpqBps96ml71VCwzPekR-tkbuaXhABaUNZiqxil0tosiMyxhi6fl70r54TYZANqNV_T23yZoG7kCzqU-wpyEhVXT-xcQ
Szkole Podstawowej im. bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Wielkiej,      
II miejsce
 https://www.youtube.com/watch?v=egEOWJ7jlZ4
Szkole Podstawowej
im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy III miejsce
https://youtu.be/6QiO_oPGlMQ?si=O8JQpBVpsmtV9wAh
 
SP im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowejwyróżnieniehttps://youtu.be/qhYcBzglnVE
 
Sp w Jasioncewyróżnieniehttps://www.youtube.com/watch?v=PZ4OIK2XLUg
 
 Szkole Podstawowej w Niebieszczanach.wyróżnienie  https://www.youtube.com/watch?v=H7dVfs01jQE
Skip to content