Rzeszów startuje z panelem obywatelskim o neutralności klimatycznej!

Już niebawem w Rzeszowie odbędzie się pierwszy panel obywatelski – organizowany pod nazwą Rzeszowski Panel Klimatyczny, jego celem jest wskazanie sposobu, w jaki Rzeszów ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku i stać się bardziej odporny na negatywne skutki kryzysu klimatycznego, takie jak nawalne deszcze, dotkliwe upały czy susze.

Co jest tematem panelu?

Neutralność klimatyczna to nic innego jak równoważenie powstających gazów cieplarnianych, pochodzących np. ze spalania paliw kopalnych, poprzez ich składowanie lub pochłanianie przez zbiorniki wodne, lasy czy gleby. W Rzeszowie najwyższe emisje generuje mieszkalnictwo (czyli m.in. ogrzewanie naszych domów) i transport.

Rzeszów podejmuje już działania, które mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej; zakwalifikował się m.in. do udziału w prestiżowej unijnej misji „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku”. To duże wyróżnienie, bo znalazł się tam jako jedno z pięciu polskich miast, obok Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Łodzi, oraz w gronie takich europejskich metropolii jak: Paryż, Lizbona, Monachium, Dublin i Mediolan.

Panel obywatelski, czyli co?

Panel obywatelski to coraz bardziej popularna forma włączania mieszkańców i mieszkanek do wspólnego namysłu i decydowania o sprawach istotnych dla społeczności całego miasta – ważne, że nie trzeba mieć wiedzy eksperckiej, bo w proces wpisane są czas na edukację i wspólne rozmowy o wybranym zagadnieniu. Do tej pory panele obywatelskie odbyły się już w kilku miastach Polski, m.in. Warszawie, Krakowie, Lublinie i Gdańsku oraz jeden ogólnopolski.

Spotkania Panelu odbędą się w trzy weekendy października i listopada. – Pierwsze spotkania poświęcimy na zdobywanie wiedzy i rozmowy z ekspertami i ekspertkami, a podczas kolejnych będziemy wspólnie szukać rozwiązań dla naszego miasta. Na koniec Paneliści i Panelistki wybiorą najlepsze z nich, a ja obiecuję zrealizować te rekomendacje, które zdobędą co najmniej 80-procentowe poparcie – mówi Konrad Fijołek, prezydent miasta. – Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku to bardzo ambitny cel, ale wierzę, że z Państwa pomocą go zrealizujemy – dodaje.

Wszystkie osoby biorące udział w panelu otrzymają wynagrodzenie i potrzebne wsparcie, by mogły w nim komfortowo uczestniczyć.

Rzeszów w pigułce

Ważną zasadą paneli obywatelskich jest losowy dobór osób, które w nich uczestniczą. Od początku września trwa wysyłka 10 000 listownych zaproszeń do losowo wybranych gospodarstw domowych. Z puli osób, które odpowiedzą na te zaproszenia, wybierzemy, znów w drodze losowania, 60-osobową grupę mieszkańców i mieszkanek. Stworzą oni swoiste miasto w pigułce, czyli grupę tak różnorodną jak Rzeszów. 

Bylibyśmy bardzo wdzięczni za wsparcie nas w zachęcaniu mieszkańców do zaglądania we wrześniu do swoich skrzynek pocztowych i życzliwego spojrzenia na zawarte w nich zaproszenia. Można to zrobić, np. wykorzystując załączony do tego mejla plakat, który można wydrukować i umieścić w punkcie bądź umieścić na stronie internetowej czy mediach społecznościowych. Zależy nam na dotarciu do mieszkańców i mieszkanek z wiadomością o nadchodzącym panelu tak, aby podeszli do niego z entuzjazmem i ciekawością, a nie obawą.

Im więcej osób dowie się o panelu i możliwości udziału w nim, a następnie będzie chciało działać wspólnie na rzecz podjęcia decyzji o tym, jak dojść do neutralności klimatycznej w Rzeszowie, tym lepiej. Będziemy zobowiązani za każde Państwa wsparcie! Wierzymy, że dostrzeżecie Państwo w naszej inicjatywie wartość i spójność z Państwa misją.

Kto odpowiada za panel?

Za koordynację panelu odpowiadają Fundacja Pole Dialogu i Fundacja Stocznia – dwie organizacje społeczne doświadczone w realizacji podobnych działań, w tym m.in. Warszawskiego Panelu Klimatycznego, Krakowskiego Panelu Transportowego czy ogólnopolskiego panelu obywatelskiego o kosztach energii.

Więcej informacji już wkrótce na stronie: Panel Obywatelski – Urząd Miasta Rzeszowa (erzeszow.pl) 

Osoba kontaktowa dla mediów ze strony zespołu koordynującego panel: Katarzyna Pawłowska, 667 145 915, kpliszczynska@stocznia.org.pl.

Pobierz plakaty: Plakat 1 Plakat 2

Skip to content