Młodzieżowy, Rzeszowski Poradnik Klimatyczny

Po dwóch latach działań, spotkań wolontariuszy i uczestników, warsztatów i szkoleń, happeningów i akcji obywatelskich przychodzi czas podsumowania projektu „OKO na Klimat”. Jednym z jego efektów jest Młodzieżowy, Rzeszowski Poradnik Klimatyczny. To pomysły jak można działać na  rzecz  zachowania stabilnego klimatu Rzeszowa i jak adaptować Rzeszów do zmieniającego się klimatu miasta. 

Organizatorzy projektu chcieliby aby Młodzieżowy, Rzeszowski Poradnik Klimatyczny – napisany przez uczniów , młodzież i studentów – był publikacją żywą, więc macie otwarte pole do jego uzupełnienia o kolejne pomysły i inicjatywy działań.

Kliknij aby pobrać Młodzieżowy, Rzeszowski Poradnik Klimatyczny

Skip to content