Dzisiaj decyduje się o jutrze czyli startuje Obywatelski Panel Klimatyczny

W ramach projektu OKO na Klimat działał panel społeczno-naukowy Sieć dla Klimatu. Spotykało się kilkanaście osób. W dniu 17 maja 2023 r. po dyskusji z Marcinem Popkiewiczem, wykładowcą naszej Akademii klimatycznej i współtwórcą  portalu naukaoklimacie.pl postanowiono, że Sieć złoży do Prezydenta Rzeszowa obok wielu rekomendacji i uwag dotyczących aktualizacji „Planu adaptacji Rzeszowa do zmian Klimatycznych” jeden główny postulat ; … by Prezydent Rzeszowa pilnie powołał (zorganizował) Obywatelski Panel Klimatyczny i zobowiązał się do wykonania ustaleń Panelu, którego głównymi tematami będą transport Rzeszowa oraz zielona i niebieska infrastruktura miasta.  

Dwa dni temu (14 września) portal Rzeszów News podał informację, że właśnie startuje Rzeszowski Panel Klimatyczny. Panel koordynuje Fundacja Pole Dialogu oraz Fundacja Stocznia.

Miasto wyśle 10 000 zaproszeń do mieszkańców, z pośród których wylosowana 60-osobowa reprezentacja, odbędzie pięć spotkań: 21, 22 października oraz 4 listopada – edukacyjno-informacyjne spotkania z ekspertami w dziedzinach klimatu i środowiska, oraz 5 i 18 listopada spotkania służące dyskusji nad rekomendacjami klimatycznymi.

Na ostatnim spotkaniu grupa będzie głosować nad rozwiązaniami. Pomysły, które uzyskają 80 proc. poparcia, mają zostać wprowadzone w życie przez Prezydenta Rzeszowa i Radę Miasta.

Zobacz informacje na stronie: panel-obywatelski.erzeszow.pl

Skip to content