II edycja konkursu „Klimatyczny zakątek”

Klimatyczny zakątek 2023 – zgłoszenia do 25 maja br., pula nagród 14 500 zł 

Opiekunowie pracowni przyrodniczych i klubów ekologicznych. 

Do 25 maja br. Dyrektorzy szkół mogą zgłaszać  szkolne grupy do II edycji konkursu „Klimatyczny zakątek”. Trzeba z grupą szkolnych ekologów, pod opieką nauczyciela ale przy wsparciu Rodziców, przygotować i wysiać łąkę kwietną, urządzić hotelik dla owadów, zainstalować zbiornik-łapacz wody deszczowej, zrobić symboliczne ogrodzenie terenu i informację „kto, co i dlaczego”? I wygrać! Regulamin i komplet dokumentów pod adresem:  
https://podkarpackie.pl/index.php/srodowisko/aktualnosci/rozpoczela-sie-ii-edycja-konkursu-klimatycznego-na-stworzenie-klimatycznego-zakatka 

Zgłoszenia szkół – załącznik nr 1 w formie scanu lub fotokopii, należy przesłać w terminie nie później niż do 25 maja 2023 r. na adres e-mail: mirekruszala@gmail.com oraz do wiadomości na adresy e-mailowe: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl i a.lewandowska@podkarpackie.pl

Koordynatorem konkursu jest Mirek Ruszała tel. 668 356 773,  
e-mail: mirekruszala@gmail.com,  

Skip to content