EKOSKOP, MPGK i HKE21 edukują ekologicznie uczestników spotkania obywatelskiego w Miłocinie

Spotkanie obywatelskie to taka demokracja superbezposrednia. Ktoś chce więcej kursów MPK, komuś wadzi drzewo a ktoś chciałby więcej drzew iglastych i płac zabaw dla dzieci. No i więcej lub mniej dróg. A my tzn. ekolodzy z EKOSKOP i HKE21 w imieniu MPGK objaśnialiśmy kolory recyklingu, zasady zbiórki w PSZOK, fenomen wiedeńskich pojemniczków na olej po frytkach i ….tajemnice zmian klimatycznych. Bo OKO na Klimat zobowiązuje…. I były podstępne krówkiciągutki paszczozamykacze.

Skip to content