OKO na Klimat

Kolejne spotkanie Akademii Klimatu odbędzie się w poniedziałek 21 listopada  2022 roku, od godz. 18.00 do godz. 20.00 w rzeszowskim Urban lab ul. 3 Maja 13, temat debaty Ekosystemy, przemiany klimatu, a wykorzystanie dzikiej kuchni”.

Gościem Akademii Klimatu będzie dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego, etnobotanik, propagator ochrony bioróżnorodności i siania łąk kwietnych, członek Rady Naukowej Magurskiego PN, specjalista „dzikiej kuchni”, wykazywany w gronie 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie (ranking Ioannidisa 2022).

To jest warsztat dla Ciebie, ale do URBAN lab może wejść tylko 50 uczestników, dlatego debatę będzie można obejrzeć dzięki platformie zoom

identyfikator spotkania: 987 4342 5347, kod dostępu: 629900,

link: https://erzeszow-pl.zoom.us/j/98743425347?pwd=SXAxaDlSVTVjcEhWQm1rWmgxMjlxQT09.  

ZAPRASZAMY. Wykład będzie tłumaczony na język migowy.

Osoby uczestniczące w debacie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska przez Stowarzyszenie EKOSKOP zgodnie z art. 13 i 14 RODO i na wykorzystanie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1062 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu OKO na Klimat.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content