Szkolenie dla nauczycieli ZSA

Ogólnopolski Młodzieżowy Strajk Klimatyczny od początku swoich działań domaga się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.


OKO na Klimat za zgodą Prezydenta Rzeszowa rozpoczęło proklimatyczne warsztaty dla nauczycieli. Teraz czekamy na ustalenie terminów spotkań przez dyrekcje poszczególnych szkół Rzeszowa.

Zobaczcie post z 22.03.2022r. https://www.facebook.com/ZSA.RZESZOW

Skip to content