Nasz projekt „OKO na Klimat” znajduje wsparcie.

Pomoc w organizacji spotkań obywatelskich „Sieci dla Klimatu” – czyli grupy osób i organizacji dla których zmiany klimatyczne są niepokojące, a szukanie sposobów by im przeciwdziałać niezwykle ważne dla przyszłości Rzeszowa – zaoferował rzeszowski Urban Lab.

Miejsce magiczne. W centrum Rzeszowa (ul.3-Maja 13), wygodne sale do dyskusji, nowoczesne multimedia, tradycja otwartych sporów, atmosfera szczerych dyskusji ….no i świetna kawa.

„OKO na Klimat” dziękuje! Pierwsze spotkania „Sieci dla Klimatu” w piątki 4.03. godz. 18.00 i 18.03 godz. 17.00.

Projekt „OKO na Klimat” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Projekt realizowany jest przez  w partnerstwie z Gminą Miasto Rzeszów

Skip to content