List do tych, którzy chcieliby założyć lokalny „Klub Liderów dla Klimatu”

Jeśli jesteś nauczycielką/em przedmiotu przyrodniczego, opiekunka/em koła ekologicznego albo przyrodniczego, wychowawczynią/cą klasy o profilu ekologicznym, działaczką/em Studenckiego Koła Naukowego albo animatorką/em działań młodzieży czy instruktorka/em harcerskim – ten list jest do Ciebie!

Stowarzyszenie EKOSKOP w partnerstwie z Miastem Rzeszów rozpoczyna projekt „OKO na Klimat” http://www.ekoskop.rzeszow.pl/index.php/projekty/oko-na-klimat finansowany
z dotacji Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież zainteresowane ochroną środowiska, a w szczególności tematem zmian klimatycznych. W ramach projektu zawiązujemy w Rzeszowie 10 „Klubów Liderów dla Klimatu” – to grupy „młodych ekologów”, które chciałyby włączyć się w działania edukacyjne projektu i podjąć własne aktywności na rzecz ochrony klimatu.

Zakładamy, że każdy Klub będzie miał swojego dorosłego opiekuna (szefa) któremu przekazywane będą informacje, materiały i z którym uzgadniane będą spotkania warsztatowe czy udział w akcjach „OKO na Klimat”. Sekretariat projektu przygotuje deklarację zgłoszenia Klubu, tak aby było wiadomo m.in. gdzie działa Klub, gdzie członkowie mogą się spotykać i ilu ich jest.

Oczekujemy, że składając deklaracje napiszecie dlaczego Klub chcecie związać, jakie warsztaty byłyby najbardziej oczekiwane i czy członkowie Klubu mają doświadczenia  w działaniach na rzecz ochrony klimatu np. sadzenie drzew czy uczestnictwo w happeningach klimatycznych.

Dla chętnych Klubów przygotujemy m.in.: warsztaty klimatyczne, warsztaty medialne, warsztaty siania łąki kwietnej z zestawem nasion, gry symulacyjne o obywatelskich postawach i zasadach negocjowania trudnych decyzji, zaprosimy Was na dwa  happeningowe Zloty Klimatyczne. Najbardziej zainteresowani Klubowicze spotkają się (albo na salach konferencyjnych albo online) na klimatycznych wykładach prowadzonych przez naukowców. Będziemy redagować z Wami młodzieżowy poradnik „Rzeszów dla Klimatu”. Najaktywniejsze Kluby otrzymają zestawy koszulek „OKO na Klimat”. Będziemy oczekiwać na Wasze artykuliki i newsy na podstrony projektu. Może samodzielnie zrobicie wycieczkę klimatyczną w najbliższą okolicę, by zobaczyć i zrozumieć co to zmiany klimatyczne? To będzie nietrudne gdy w zimie jest (jak początkiem stycznia 2022) +15  stopni Celsjusza i ani grama śniegu! Reportaż fotograficzny albo filmowy z komentarzami chętnie zamieścimy w materiałach „OKO na Klimat”. Działania Klubów będą wskazywane lokalnym mediom jako ciekawa inicjatywa obywatelska.  Jeśli pojawi się kolejna fala pandemii koronawirusa przeniesiemy warsztaty do sieci.

Prosimy opiekunów lub liderów o zgłaszanie chęci zawiązania Klubów, tak byśmy zainteresowanym mogli wysłać formularz zgłoszenia z deklaracją zawiązania Klubu oraz wzór deklaracji dla Rodziców dzieci, aby przystąpienie do Klubu było świadome i za zgodami Rodziców.

Pozdrawiam

Mirek Ruszała 

Projekt „OKO na Klimat” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Projekt realizowany jest przez  w partnerstwie z Gminą Miasto Rzeszów

Skip to content