Co zrobimy w ramach projektu „OKO na Klimat”?

Zostanie zawiązany nieformalny ruch obywatelski (robocza nazwa „Sieć dla Klimatu”) łączący organizacje i osoby (działaczy, młodzież, nauczycieli, naukowców) debatujące o następujących zmianach klimatycznych, planujące działania własne i opiniujące działania władz Rzeszowa.

Powstanie obywatelska propozycja aktualizacji „Planu Adaptacji Rzeszowa do zmian klimatycznych” (z 2019 roku) oraz „proklimatyczne” rekomendacje dla jednostek budżetowych i firm komunalnych. 100 zaproszonych liderów społecznych weźmie udział w 5 debatach „Akademii Klimatu” ze specjalistami i naukowcami.  Odbędzie się 50 debat klimatycznych z udziałem 500 nauczycieli,  a wnioski z dyskusji zostaną przekazane Prezydentowi Rzeszowa. Zawiązanych zostanie 10 środowiskowych „Klubów Liderów dla Klimatu” dla których poprowadzimy warsztaty z debatami: wiedzy o zmianach klimatycznych, planowania działań (ew. protestów) klimatycznych, świadomego korzystania z mediów, negocjacji bez przemocy. Klubowicze opracują Młodzieżowy Poradnik „Rzeszów dla Klimatu”. Odbędą się dwa plenerowe happeningi klimatyczne SKRZYDLATORIUM, które wzmocnią i połączą (wspólną ideą ochrony klimatu) różne pokolenia Rzeszowian. Dla  łagodzenia zmian klimatycznych zazielenimy 500 balkonów, a rzeszowscy skauci posadzą MikroPark z 20 drzewami. Będziemy edukować o zmianach klimatu.

Zapraszamy nauczycieli, ekologów, naukowców, dziennikarzy, liderów organizacji, mieszkańców i młodzież do współpracy w tworzeniu „Sieci dla Klimatu”. Chcemy znaleźć środowiska zainteresowane powołanie Klubów Liderów dla Klimatu dla których przygotujemy warsztaty i debaty. Proszę o kontakt e-mailowy.

Pozdrawiam Mirek Ruszała  koordynator projektu „OKO na Klimat” tel. 668356773

Projekt „OKO na Klimat” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

Projekt „OKO na Klimat” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miastem Rzeszów.

Skip to content