Za chwile wystartuje Nowy 2022 Rok

To właśnie dla przyszłości nasz EKOSKOP  napisał projekt „OKO na Klimat”. Martwimy się kryzysem klimatycznym i chcemy aby nasz Rzeszów był do trudnych czasów lepiej przygotowany. Co wydarzy się w projekcie,  przeczytacie już za chwilę. 

Projekt „OKO na Klimat” będziemy realizować dzięki wsparciu Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG. Darczyńcami 99 000 EURO na realizowany w Rzeszowie (w latach 2022-2023) projekt są Islandia, Lichtenstein i Norwegia. Dzięki wsparciu Funduszu Regionalnego Aktywni Obywatele rzeszowianie (głównie młodzi) będą wspólnie dyskutować, planować i działać, by zmierzyć się z narastającymi problemami zmian  klimatycznych.

Warto wiedzieć , że Fundusze EOG www.eeagrants.org  reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych
w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami,
a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej oraz obszaru Morza Bałtyckiego.
Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro
w ramach programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
– innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
– integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
– środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
– kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
– sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.


Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Pozdrawiam Mirek Ruszała  koordynator projektu „OKO na Klimat”

Projekt „OKO na Klimat” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

 Projekt „OKO na Klimat” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miastem Rzeszów.

Skip to content