Pomóż w organizacji Harcerskiej Wyprawy Klimatycznej SWANETIA 2022

Przekaż darowiznę i odlicz od podatku!!!!

Stowarzyszenie EKOSKOP oraz Harcerski Klub Ekologiczny21 Hufca ZHP Rzeszów organizują wspólną wyprawę z programem badawczo-ekologicznym.

Wyprawa młodych skautów oraz doświadczonych trenerów-ekologów będzie eksplorować pod kontem zmian klimatycznych Swanetię – górzysty region Gruzji z ostatnimi lodowcami Kaukazu. Wspólnie ze skautami z Gruzji dowiemy się czy młodzi Swanowie rejestrują zmiany lokalnego klimatu i czy dostrzegają ich wpływ na życie codzienne i przyszłość Swaneti, czy podejmują działania adaptacyjne do następujących zmian, czy wiedzą w jakim tempie cofają się swaneckie lodowce? Czy biorą udział w światowych Młodzieżowych Strajkach Klimatycznych. Na wyprawie wykonamy dokumentacje fotograficzną i filmową, która będzie mieć znaczenie porównawcze dla oceny tempa zmian klimatycznych. HKE21 chce namówić rówieśników z Gruzji, by dla klimatu Ziemi działać razem i wytyczyć cele i zasady współpracy na przyszłość.

Koszt 10 dniowej Harcerskiej Wyprawy Klimatycznej SWANETIA 2022 z udziałem 9 uczestników szacujemy na 60 000 zł.

Kierownikiem Wyprawy będzie uczestnik i organizator Polskiej Studenckiej Wyprawy Naukowej CEYLON-80 (UJ Kraków 1980-1981) i ponad 30 obozów harcerskich, koordynator projektu „OKO na Klimat”  (EKOSKOP 2022-2023) HO Mirek Ruszała hm.

Przekaż darowiznę na organizacje Wyprawy SWANETIA 2022. Nr konta do wpłat 84 1940 1076 3057 6186 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A. prosimy o dopisek do darowizny SWANETIA 2022

Darowizny na cele pożytku publicznego można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Skip to content