Naukowa Wyprawa do Gogołowa

Ekipa EKOSKOP przyjechała do szkoły w Gogołowie, by dzieciaki i młodzież „dotknęły powstającego” Podkarpackiego Centrum Nauki ….czyli nauki przez zabawę, własne doświadczanie i szalone eksperymenty.

Dzieci w małych grupach brały udział w warsztatach konstrukcyjnych,  pokazach i eksperymentach fizyko-chemicznych. Samodzielnie odkrywały tajniki nauki sprawdzając np. czy dźwięk da się zobaczyć gołym okiem? Tworzyły zespoły i współpracowały, by zbudować jak najwyższa wieżę obserwacyjną.

Okazuje się, że wystarczą dobre chęci i ciekawość aby poznawać otaczający nas świat. Dzięki żywym spotkaniom z nauką i pracy zespołowej w małych grupach dzieci mają szansę rozwinąć  swoją kreatywność, logiczne myślenie, a także podnieść efektywność pracy. Mali odkrywcy zaciekawieni doświadczeniami z dźwiękami  i miłą atmosferą jaką kreowała w swojej pracowni  Profesor Julia Anna Naj – absolwentka  Hogwartu – powracali do jej sali podczas każdej przerwy z coraz to nowymi pytaniami i chęcią do dalszych eksperymentów. To było bardzo miłe.

Projekt pn.: Zielona Edukacja – Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie”, nr umowy RPPK.04.05.00-18-0016/18-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Skip to content