Znamy WYNIKI rekrutacji do projektu W drodze do Podkarpackiego Centrum Nauki

Ogłaszamy, że wśród 36 zgłoszeń z dwóch powiatów: rzeszowskiego i strzyżowskiego, które wpłynęły do nas w ciągu kilku dni, zgodnie z regulaminem rekrutacji projektu, wybraliśmy szkoły z najmniejszą liczbą mieszkańców miejscowości, w której się znajdują.

Są to:

  • Szkoła Podstawowa w Brzezówce w gminie Hyżne
  • Szkoła Podstawowa w Zabratówce w gminie Chmielnik
  • Zespół Szkół w Dąbrowie w gminie Świlcza
  • Zespół Szkół w Gogołowie w gminie Frysztak
  • Zespół Szkół w Babicy w gminie Czudec
  • Zespół Szkół w Wyżnem w gminie Czudec

Zakwalifikowanym szkołom GRATULUJEMY i cieszymy się na wspólne zajęcia. Pozostałym zgłaszającym DYREKTOROM i NAUCZYCIELOM dziękujemy. Daliście nam powód żeby mobilizować siły do pisania projektów dla Was i do wspólnego działania, bo potrzeba promowania nauki poprzez eksperyment, obserwacje, ćwiczenia i doświadczenia jest OGROMNA.

Zespół Stowarzyszenia EKOSKOP

Projekt W drodze do Podkarpackiego Centrum Nauki finansowany jest ze środków Województwa Podkarpackiego, a realizowany w ramach zadania publicznego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. „Organizacja zadań popularyzujących naukę”.

Skip to content