Zapytanie ofertowe na zakup platformy prawnej dla Stowarzyszenia „EKOSKOP” w ramach projektu pn.: „Monitoring realizacji zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

Zamówienie dotyczy zakupu platforma prawnej dla Stowarzyszenia „EKOSKOP” w ramach projektu pn.: „Monitoring realizacji zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, nr umowy PROO3/17/2020 oraz projektu pn.: „Więcej mocy dla „EKOSKOP-u” finansowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_platforma_załączniki_2020.zip

Skip to content