Edukacyjny fart?

Gmina Tyczyn od wielu lat dokłada starań, by ekologicznie edukować najmłodszych.

Obok dużej aktywności szkół (niektóre zostały unikalnymi laureatami Zielonej Flagi!) i systematycznej pracy nauczycieli-pasjonatów, mały udział w działaniach prośrodwiskowych ma „EKOSKOP”. Na zamówienie Gminy, dla klas czwartych wszystkich szkół, przygotowaliśmy warsztaty o gminnym systemie segregacji odpadów. Dlaczego trzeba zagospodarować odpady? Jak, gdzie i kiedy możemy oddać wysegregowane surowce Jak kompostować bioodpady? Co należy zrobić z odpadami problemowymi jak lekarstwa, baterie, farby i lakiery? Co dzieje się z odpadami wrzuconymi do czarnego worka? Wiele, wiele pytań.
Nasz trener i specjalista od odpadów „śmieciolog” Mirek, zaplanował zajęcia na marzec 2020 roku. Szkoły potwierdziły daty. Zajęcia się odbyły. Ciekawe miniwykłady, ćwiczenia, otwarte w dyskusje, czasem zabawne pytania, zawsze pożyteczne informacje. Ze względu na epidemię coronavirusa w Chinach i zagrożeniem, że wirus „przyjdzie do nas”, każde zajęcia zaczynały się wątkiem medyczno-higienicznym. Jak kichać w rękach, jak się witać, w jaki sposób i jak często myć ręce.
W finale okazało się, że  zajęcia zrealizowaliśmy w ostatniej chwili.  W dniu zakończenia warsztatów w Szkole w Hermanowej (a były wcześniej  w SP w Tyczynie, SP w Kielnarowej i w SP w Borku Starym) ogłoszono światową pandemię coronawirusa, a tuż potem zawieszenie zajęci dydaktycznych w polskich szkołach.  Na następne warsztaty trzeba będzie poczekać na zdrowsze czasy. Media podały, że na opakowaniach i w wilgotnych odpadach komunalnych coronavirus utrzymuje aktywność 72 godziny!

Skip to content