HARCERZE BARDZIEJ W ZIELONYM KOLORZE… czyli eko

Ostatnio trenerzy „EKOSKOP” wzmocnili oddziaływanie na harcerzy. Wiadomo, że od zawsze opiekowaliśmy się ekologicznymi działaniami 9 RwDH Hufca ZHP Rzeszów i HKE-21.

W końcu założyciel tych trzech bytów jest …ten sam. Dla drużyny były obozy, rajdy, happeningi. Dla Podkarpackiej Chorągwi ZHP  warsztaty dla drużynowych zuchmistrzów, eko-olimpiada…. W 2016 9RwDH rozwiązała się.
Od kilku miesięcy nasz członek Zarządu dh ćwik Jaś phm. ciężko pracował, by z sukcesem 9-tkę reaktywować. W grudniu 2019 udało się i Hufiec ZHP Rzeszów potwierdził rozkazem powołanie 9 Rzeszowskiej Drużyny Wędrowniczej z siedzibą w III LO w Rzeszowie. 9RwDW ma swoje przyrodnicze i prośrodowiskowe oblicze i dodatkowo chce reaktywacji Harcerskiego Klubu Ekologicznego HKE-21. I niech tak się stanie.
A słowo „bardziej” w tytule związane jest z tym, że w remontowanym PCEE po raz pierwszy w historii odbyło się szkolenie dla kadry zastępowych II Ropczyckiej Drużyny ZHR. Wszystko o odpadach w 60 minutowej pastylce! Szalone, męczące i niemożliwe! Ale naprawdę chcieliśmy …..CZUWAJ!

{galeria}aktualnosci/9RWDH{/galeria}

Skip to content