Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych

W związku z realizacją mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0158 pn. „Badacze pogranicza Wilczych Gór”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020, (w partnerstwie z Fundacją Dziedzictwa Przyrodniczego oraz słowacką Fundacją Aevis), Stowarzyszenie „EKOSKOP” z siedzibą w Rzeszowie ul. Lubelska 28/4 lok. 1,  35-233 Rzeszów (Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000273010 | NIP: 8133488654 | REGON: 180201486, ogłasza nabór ofert na ekspertów

(m.in. przyrodników, biologów, leśników, ekologów, psychologów, socjologów), którzy przygotują i przeprowadzą instruktażowe warsztaty terenowe, mini-wykłady, gry, zabawy oraz ćwiczenia dla dorosłych uczestników szkoleń projektowych dotyczące tzw. „dzikiej edukacji”, organizacji dziecięcych warsztatów plenerowych uwrażliwiających na piękno przyrody, postrzeganie wartości natury i pogłębiających zdolności percepcji przyrody.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 1/2019/BPWG

Skip to content