Zapytanie ofertowe na prowadzenie tłumaczeń z języka polskiego na słowacki i języka słowackiego na polski

W związku z realizacją mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0158 pn. „Badacze pogranicza Wilczych Gór”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020, (w partnerstwie z Fundacją Dziedzictwa Przyrodniczego oraz słowacką Fundacją Aevis), Stowarzyszenie „EKOSKOP” z siedzibą w Rzeszowie ul. Lubelska 28/4 lok. 1,  35-233 Rzeszów (Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000273010 | NIP: 8133488654 | REGON: 180201486, ogłasza nabór ofert na prowadzenie tłumaczeń z języka polskiego na słowacki i języka słowackiego na polski

w trakcie trzech szkoleń edukacji ekologicznej.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 2/2019/BPWG

Skip to content