Prośba o udział w badaniu ankietowym

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Turystyka przyrodnicza bez granic” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, chcielibyśmy Państwa poprosić o uzupełnienie ankiety dot. turystyki przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim.

Wyniki z badań posłużą do opracowania pakietów ofert turystycznych na pograniczu polsko-słowackim.

Ankieta do uzupełnienia znajduje się pod tym linkiem – https://goo.gl/forms/N5dNfbuBDzkB2W3H3

Będę również wdzięczna za rozpowszechnienie informacji o przeprowadzanym badaniu ankietowym.

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Pociask
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
Tel. 17 850 01 86

Skip to content