Badacze pogranicza Wilczych Gór

Stowarzyszenie „EKOSKOP” jako partner Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze (organizacja wiodąca) i słowackiej Fundacji Aevis  w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019 roku, będzie realizować mikroprojekt pn. „Badacze Pogranicza Wilczych Gór”.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie i integracja nauczycieli, uczniów i mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego pogranicza, polsko słowackiego obszaru Bieszczadów i Beskidu Niskiego i Pogórza zwanego historycznie Wilczymi Górami.

Na projekt złoży się:

  • Konferencja miłośników „Wilczych Gór” w Sninie (Słowacja).
  • Dwa warsztaty szkoleniowe dla Tropicieli Wilczych Gór – trenerów, którzy poprowadzą późniejsze warsztaty dla dzieci ze szkół projektu.
  • Jeden warsztat szkoleniowy dla nauczycieli-opiekunów grup warsztatowych dla dzieci.
  • Cykl 40 przyrodniczych warsztatów terenowych Badaczy Pogranicza Wilczych Gór dla dzieci z 10 szkół w Polsce i 28 warsztatów dla dzieci z 7 szkół na Słowacji. Miejsca warsztatów dobrane będą w taki sposób, aby pokazać najcenniejsze atrakcje przyrodnicze terenu niedaleko odległego od szkół uczestników. Tematem wiodącym warsztatów będzie ukazanie piękna świata przyrody w trakcie zwykłej wędrówki przez las, łąkę, wzdłuż potoku czy nad stawem. Tropiciel zastosowanymi technikami edukacyjnymi, grami, zabawami, obserwacjami ma wzbudzić zachwyt przyrodą, zainteresowanie badaniem bioróżnorodności, wyjaśnić (na poziomie dostosowanym do wieku uczestników) mechanizmy funkcjonowania oglądanych środowisk przyrodniczych.
  • Zlotu Bioróżnorodności. We wrześniu 2019 na Pogórzu Przemyskim spotkają się lokalne społeczności z pogranicza polsko-słowackiego, dzieci, które brały udział w warsztatach, ich opiekunowie, Tropiciele, eksperci, osoby uczestniczące w projekcie oraz pozostali zainteresowani tematem. Celem otwartego dla mieszkańców Zlotu będzie popularyzacja potencjału przyrodniczego regionu i uświadamianie znaczenia rozwoju zrównoważonego, ekologii i ekoturystyki dla ochrony i zachowania natury Wilczych Gór. Podczas trwania imprezy na uczestników będzie czekało wiele atrakcji, m.in. zajęcia edukacyjne, warsztaty i konkursy, prezentacje multimedialne, pokazy przygotowane przez reprezentantów różnych grup, tematyczne prelekcje.
  • Działania promocyjne.

{galeria}projekty/wilcze_gory/galeria{/galeria}

_________________________

Wartość całkowita Mikroprojekt „Badacze Pogranicza Wilczych Gór”: 105 960,81 €, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 90 066,68 €
Środki z budżetu państwa: 6 199,01 €
Wkład własny beneficjentów:  9 695,12 €

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Nowosiółki Dydyńskie 4, 37-743 Fredropol
e-mail: biuro@przyrodnicze.org
www.przyrodnicze.org
NIP: 9522047732 REGON: 141415140 KRS: 0000305072
Biuro Fundacji: ul. Mickiewicza 44 lokal 5, 37-700 Przemyśl

Stowarzyszenie „EKOSKOP”
Siedziba: Rzeszów 35-233, ul. Lubelska 28/4 lok.1
e-mail: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl
www.ekoskop.rzeszow.pl
NIP: 813-34-88-654 REGON: 180201486
KRS: 0000273010

Aevis Foundation
Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovakia
e-mail: info@aevis.org
www.aevis.org/en/
Registr. Nr.: 203/Na-96/279
ID #: 17077265

Logotyp programu Interreg Polska-Słowacja

Mikroprojekt „Badacze Pogranicza Wilczych Gór” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Skip to content