Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców

Drodzy Nauczyciele!

Zapraszamy szkoły podstawowe do projektu realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski, w partnerstwie z naszym Stowarzyszeniem.

Projekt pn. „Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców” realizowany będzie w formie warsztatów (do wyboru) w trzech dostosowanych do wieku uczniów profilach:

  • ROBOTYKI składającej się z 24 godziny zajęć z wykorzystaniem LEGO Mindstorm, scratch i blockly,
  • NAUK PRZYRODNICZYCH składających się z 20 godzin zajęć w tym z plenerowych warsztatów Laboratorium bioróżnorodności z mikroskopami i instrumentami badawczymi do ćwiczeń środowiskowych w najbliższym dzikim otoczeniu szkoły i w otoczeniu rezerwatu przyrody Lisia Góra w Rzeszowie, warsztatów eksperymentalnej chemii i fizyki oraz ekologii i biologii, z wykorzystaniem interaktywnych pokazów z eksperymentami naukowymi oraz naukowymi zajęciami konstruktorsko-modelarskimi
  • KREATYWNEGO MYŚLENIA składającego się z 24 godziny zajęć z wykorzystaniem gier i symulacji.

Ważnym elementem projektu będzie ZLOT MŁODYCH ODKRYWCÓW, który odbędzie się w listopadzie 2019 roku w reprezentacyjnym budynku A-0 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zlot z pokazami naukowymi, warsztatami, ćwiczeniami i eksperymentami służy integracji grup i asymilacji ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin i informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/32418,uniwersytet-rzeszowski-dla-mlodych-odkrywcow-rekrutacja.html

Zapraszamy!

Skip to content